Spelregels

Toevoegen van een review

De beoordelingen op deze website zijn persoonlijke ervaringen van bezoekers van Campingfrankrijk.eu en haar partners. De beoordelingen komen voor de verantwoordelijkheid van die bezoeker. Campingfrankrijk.eu en haar partners behouden zich het recht voor ontoepasselijke informatie niet te publiceren. Met het verzenden van de beoordeling wordt ook jouw naam meegestuurd. Door het digitaal verzenden van de beoordeling verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Enkele regels waar een beoordeling aan moet voldoen:

 • De door jouw gegeven informatie is voor zover je kunt nagaan correct.
 • Jouw bijdrage is jouw mening, niet kwetsend en je gebruikt geen obscene taal.
 • Gebruik geen schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclame-uitingen bevatten.
 • Respecteer de mening van anderen.
 • Het opgegeven e-mailadres is van jouw en een bestaand e-mailadres en niet van iemand anders.
 • Beperk je beoordeling tot de camping, niet meer en niet minder.
 • Reiscompany heeft het recht beoordelingen te weigeren, veranderen en te verwijderen.
 • Verwijzingen naar andere campings zijn niet toegestaan.
 • De rubriek beoordelingen is niet bedoeld voor vragen en discussies.
 • De door jouw gegeven beoordeling dient op zichzelf te staan en verwijst niet naar andere meningen.
 • Geef een duidelijke toelichting.
 • Per gezin of gezelschap kan één beoordeling per camping per jaar gegeven worden.
 • Heb je meerdere campings bezocht dan mag je ze allemaal beoordelen.
 • Het noemen van touroperator-namen is niet toegestaan.

Jouw beoordeling

 • Je hebt zelf op de camping overnacht en jouw bijdrage is eerlijk en objectief;
 • Het geven van een beoordeling is niet bedoeld als discussie of vragen platform;
 • Je beoordeling is duidelijk, kort en bondig (gebruik maximaal 1000 karakters).

Door het verzenden van jouw beoordeling verleen je toestemming om deze informatie te gebruiken in alle media binnen de Wet bescherming persoonsgegevens en binnen de Auteurswet. Wij controleren elke beoordeling op spelfouten en toetsen de beoordeling aan de spelregels. Wij houden het recht de beoordeling dan ook niet te plaatsen en spelfouten of verkeerder zinsconstructies te verbeteren. Door de beoordeling te verzenden verklaar je niet werkzaam te zijn voor de camping, geen familie bent van iemand die werkzaam is bij de camping en op geen enkele wijze een zakelijke of persoonlijke relatie hebt met de eigenaren/managers van de camping of een concurrent waardoor je beoordeling bevooroordeeld zou kunnen zijn.

Bezwaar maken?

Wil je bezwaar maken tegen een mening dan kan je dit doen door een e-mail te sturen.