Gesponsord artikel op de website

Gesponsord artikel

Met een gesponsord artikel stellen wij u instaat om de bezoeker, middels een aangekleed verhaal te verleiden, om kennis te laten maken met uw product. De tekst en het fotomateriaal kunt u zelf aanleveren of door onze redactie laten schrijven (hiervoor wordt een extra vergoeding gevraagd).

Twee voorbeelden

 

Tarieven gesponsord artikel

  • Blogartikel € 175
  • Uitgebreide pagina € 250
De bovenstaande prijzen zijn ex BTW.